Fransk øvehæfte for begyndere

- La famille Lucotte à Autun

Klik på det grammatiske emne for at komme til modulet, eller på opgavetypen for at komme til del-modulet.
Titlen indeholder følgende moduler:
  • 05 - Kendeord
    05A - Indsætninger
    05B - Indsætninger
    05C - Oversættelser